Pravidla chování na hřišti

 

  • Každý tým (kategorie), má povinnost po svém tréninku / zápasu upravit hřiště a uklidit střídačky. Při domácích zápasech tým uklízí svůj i soupeřův dugout! 
  • Hřiště musí být uhrabáno a uklizeno tak, aby bylo pro následující kategorii v dobrém stavu k trénování. Na toto dohlíží trenér nikoli hráči.
  • Tým, je povinen vrátit všechen použitý materiál (zástěny, hrabla, mobilní klece,…) do původního stavu na své místo. V případě, že si zapůjčíte vybavení z jiného hřiště, je NUTNÉ ho opět vrátit zpět!!!!
  • Mety jsou zasazené v kovových konstrukcích. V případě, že nejsou mety na vaší vzdálenost je potřeba si ji přendat tak, aby kovová konstrukce byla zaplněna ucpávkou. V případě, že tam ucpávku nedáte, konstrukce se zasype a mety nepůjdou zpět přendat. Na každém hřišti je lžíce, která je určena na vyhrabání spadané antuky do trubek.
  • Dodržujte časy a termíny tréninků vaší kategorie. Pokud budete mít nějaké změny, informujte o změnách sekretáře klubu.
  • Taktéž informujte správu hřišť o jakýchkoliv nedostatcích, poškozeném nebo scházejícím materiálu na hřišti.