Sponzoři

Proč právě náš klub ?

Našim prvořadým úkolem je vytvořit silný (názvem) klub, který bude konkurenceschopný jak ve sportovních činnostech, tak v ekonomickém zázemí. Ke splnění tohoto cíle můžete pomoci i Vy, pokud se stanete naším partnerem (sponzorem) – spojte jméno Vaší společnosti s naším klubem.

V záhlaví této části prezentace je otázka, proč právě náš klub?

Zde je výčet možností, které jsme Vám schopni nabídnout a které zviditelní právě Vaši společnost:

 • baseball je nejen v České Republice jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících sportů. Jasným důkazem toho jsou výsledky našich klubů v Evropských Pohárech a našich reprezentačních družstev.
  Co se týče českého reprezentačního družstva, vykazuje rok od roku zvyšující úroveň a na posledním mistrovství Evropy obsadilo krásné 5. místo, když od postupu do semifinále, tedy i na Mistrovství světa, dělil náš tým jen jeden bod.
 • protože naše družstva jezdí po celé České Republice a na mezinárodní turnaje, lze tak zviditelnit jméno Vaší společnosti na mnoha místech České Republiky a v zahraničí
 • náš baseballový areál navštěvují nejen baseballisté z celé ČR, ale i lidé, kteří bydlí v okolí našeho areálu
 • výsledky našich družstev se pravidelně objevují v novinách, na internetu a nově i v České televizi na sportovním programu ČT4.

Co konkrétně jsme Vám schopni nabídnout ?

 1. umístění Vašeho loga (názvu) na dresy našich hráčů
 2. umístění reklamních billboardů s logem (názvem) Vaší společnosti na hřištích
 3. umístění reklamních billboardů s logem (názvem) Vaší společnosti v baseballovém areálu
 4. umístění reklamního banneru s odkazem na Vaši www stránku
 5. umístění informativní stránky s odkazem na Vaši www prezentaci na našich stránkách
 6. umístění Vašeho loga (názvu) do veškerých tiskovin, které během roku připravujeme a posíláme našim reklamním partnerům, baseballovým klubům a České Baseballové Asociaci
 7. možnost prezentace Vašich služeb/výrobků v našem areálu (během zápasů i mimo dobu zápasů)
 8. možnost trvalého umístění prezentace Vaší společnosti v našem clubhousu, který zároveň slouží jako restaurace
 9. využití našeho areálu k Vašim potřebám mimo dobu našich zápasů
 10. využití našich hráčů k reklamním účelům Vaší společnosti
 11. určité množství našich upomínkových předmětů (samolepky,vlaječky,…), baseballových věcí (čepice, trička, bundy), výrazné slevy na naše zboží (dresy, bundy, čepice, trička, atd.)
 12. pokud jsou Vaši zaměstnanci, popř. jejich přímí příbuzní členy našeho klubu, budou zproštěni platby klubových příspěvků
 13. zajištění veškerého komfortu pro sponzory během zápasů našich družstev

 

Sponzoring ve formě finančních a věcných darů

Taktéž se obracíme na rodiče jako na případné sportovní asistenty nebo sponzory klubu.               Pokud by někteří z řad rodičů nebo přátel měli chuť oddílu pomoci a pracovat jako asistenti při trénincích a zápasech, ať jíž vlastních dětí nebo ostatních kategorií, prosíme, kontaktujte vedení klubu telefonicky, mailem nebo osobně v době tréninků. 

Také ten, kdo by mohl pomoci oddílu finanční nebo věcnou formou, např. při spoluúčasti na konkrétních projektech v rámci výstavby a údržby areálu nebo příspěvkem/věcným darem směřovaným do družstva ve kterém působí jeho ratolest, je vítán.

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVĚK vs. DAR (z pohledu zákona o dani z příjmu)

Dar:

Na sport a tělovýchovu je dle zákona o dani z příjmu možné poskytnout sportovnímu klubu dar odečitatelný od základu daně, a to jak fyzickou viz § 15 odst. 1 ZDP (nejméně 1000 Kč, v úhrnu nejvíce 10% ze základu daně), tak také právnickou osobou viz § 20 odst. 8 ZDP (nejméně 2000 Kč, v úhrnu nejvíce 5% ze základu daně). Za poskytnutí daru nelze poskytnou ze strany obdarovaného protiplnění.

Dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona o dani z příjmů jsou takové dary daňově neuznatelným nákladem.

Sponzoring:

V případě sponzoringu se pro sponzora jedná o daňově uznatelný náklad, kterým se snižuje základ daně, viz § 24 odst. 1 ZDP. V případě sponzoringu je poskytováno protiplnění ve formě reklamy sponzora.

TJ Tempo Praha využívá obě formy získáván prostředků na zajištění sportovní činnosti, konkrétní formu spolupráce určí budoucí partner dle svých možností