Pozvánka na členskou konferenci TJ Tempo Praha

Na základě rozhodnutí výboru TJ Tempo Praha, ze dne 26.2.2018, svolávám na 28.3.2018
od 19.00 hodin konferenci TJ Tempo Praha. Místo konání je Praha 4 ul. Ve Lhotce 48, Praha
4, 142 00 z důvodu rekonstrukce klubovny Na Páté Metě.
Program:
1) Zahájení
2) Volba mandátové a volební komise, volba předsedajícího konference
3) Úkoly poslední konference
       - změna stanov na základě OZ
4) Zpráva výboru o činnosti TJ
5) Zpráva předsedů oddílů (sportovní)
6) Změna stanov
7) Odstoupení stávajícího výboru
8) Kandidáti do nového výboru TJ
9) Volba nového výboru TJ
10) Diskuse
11) Usnesení konference

Na základě rozhodnutí výboru TJ Tempo Praha, ze dne 26.2.2018, byl určen počet 3
delegátů konference za oddíl softballu a 16 delegátů za oddíl baseballu s hlasem
rozhodujícím. Žádám Vás tímto o jmenování těchto delegátů a zajištění jejich účasti na
konferenci TJ Tempo Praha. Dodání jmenného seznamu delegátů prosím do termínu
26.3.2018.

Za výbor
TJ Tempo Praha
Michal Nevěřil
předseda

V Praze dne 28.2.2018