VV oddílu s platností od 27. 4. 2020 obnovuje venkovní tréninky družstev všech kategorií a to za dodržení následující pravidel:

  1. Člen se nesmí účastnit tréninku, pokud má akutní zdravotní potíže odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu a pod.) nebo podléhá karanténě.
  2. Před začátkem tréninkové jednotky bude odpovědným trenérem ve vstupech na střídačky umístěn dezinfekční prostředek, který trenér obdrží od správy areálu. Všichni hráči a trenéři jsou povinni si tímto prostředkem před začátkem tréninku vydezinfikovat ruce.
  3. Pokud by se tréninku mělo zúčastnit více než 10 hráčů, je odpovědný trenér povinen hráče před příchodem na sportoviště rozdělit do více skupin, které žádné nepřevyšují počtem 10 hráčů.
  4. Hráč jedné skupiny nesmí přijít až do opuštění sportoviště do vzdálenosti menší než 2 metry k hráči z jiné skupiny.
  5. Žádný trenér nebude přistupovat k žádnému hráči blíže než na 2 metry bez nasazené roušky nebo jiné ochranné pomůcky dýchacích cest.
  6. Do šatny pro uskladněný materiál bude přistupovat pouze trenér, hráči do šaten nesmí.
  7. Hráč musí na sportoviště mít nasazenou roušku. Roušku si smí hráč sundat pouze pokud mu to v dané části tréninku trenér dovolí. Před opuštěním daného místa nebo po ukončení dané části tréninku, si jí hráč musí opět nasadit.
  8. Střídačka bude sloužit vždy výhradně jedné skupině hráčů. Hráči z jiné skupiny do ní bez výjimky nesmí.

Každý člen musí oddílu přes trenéra nebo sekretariát odevzdat podepsaný informovaný souhlas s těmito pravidly. Odevzdání informovaného souhlasu bude evidováno v Systému evidence členů a trenérům tedy dostupné v evidenci docházek jednotlivých družstev.

Formulář informovaného souhlasu je ke stažení zde, případně bude dostupný v kanceláři oddílu.